Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost MusicData s.r.o., se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno, IČ:26227142, DIČ: CZ26227142, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38292 (dále jen „MusicData“) klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. MusicData zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti MusicData (https://imusicdata.cz/, https://imusicdata.sk/, https://dealerzone.musicdata.cz/, https://www.musicdata.cz/) jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti MusicData dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejně).

Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení je nutný jeho souhlas ke zpracování osobních údajů za tímto účelem. Na základě souhlasu pak mohou MusicData zpracovávat jím poskytnuté osobní údaje a to minimálně v rozsahu emailové adresy. V případě poskytnutí dalších jeho osobních údajů budou zpracovávány i tyto. Obsah newsletteru a další obchodní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které MusicData zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru. Souhlas je udělen na dobu 10 let. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Osobní údaje návštěvníka začne MusicData zpracovávat až poté, co návštěvník udělí svůj souhlas v příslušném formuláři pro zasílání obchodních sdělení, případně při registraci nebo objednávce, uvede své údaje a následně dokončí proces kliknutím na odkaz zaslaný na dotyčnou e-mailovou adresu. Nebude-li tímto způsobem přihlášení k odběru obchodních sdělení dokončeno, veškeré zadané údaje budou vymazány.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu (souhlas je zcela dobrovolný) nebo po dobu maximálně 10 let od udělení souhlasu.

Zrušit souhlas se zpracováváním osobních údajů lze přímo kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu, případně prostřednictvím formuláře dostupného . Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese info@musicdata.cz, zavolat nám na telefonní číslo +420 566 521 371 nebo písemně či osobně doručit na adresu: MusicData s.r.o., U Tržiště 2246, 594 01, Velké Meziříčí.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Společnost SmartSelling a.s., která nám pomáhá s rozesíláním elektronické pošty, dále společnost ZONER software, a.s., která je dodavatelem e-shopového řešení, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost MusicData nevyužívá.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem v e-shopu

V případě nákupu zboží na https://imusicdata.cz/, https://imusicdata.sk/, https://dealerzone.musicdata.cz/ bude MusicData zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží, pokud se liší od adresy fakturační.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude MusicData provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

MusicData bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Tyto údaje jsou zpracovávány společností MusicData. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost MusicData osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mail a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci. Osobní údaje můžou zpracovávat i společnosti ZONER software, a.s., která je dodavatelem e-shopového řešení a STORMWARE s.r.o., ve které vedeme účetnictví.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací zákaznického účtu

V případě registrace na některém z e-shopů (viz výše) a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude MusicData zpracovávat osobní údaje. Souhlas je udělen po dobu existence zákaznického účtu a může být kdykoliv odvolán.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním dotazů, poptávek, podnětů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů, zaslání kalkulací a vyřízení požadavků adresovaných společnosti MusicData bude společnost MusicData zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost MusicData zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje k jinému účelu (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti MusicData). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti MusicData dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost MusicData nebyla schopna dotaz, poptávku či požadavek vyřídit, a proto není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud bude reklamace uplatněna prostřednictvím zákaznické linky, e-mailové adresy, reklamačního formuláře, nebo písemnou formou na adresu MusicData, bude společnost MusicData zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společností MusicData, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost MusicData osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjejí od povinnosti společnosti MusicData reklamaci vyřídit, případně splnit požadavky dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zpracování poskytnutých osobních údajů v případech reklamace bude provádět MusicData. MusicData je oprávněna předat zpracovávané osobní údaje, ale pouze dodavateli nebo výrobci reklamovaného produktu ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty, lze zjistit dotazem adresovaným společnosti MusicData prostřednictvím e-mailové adresy info@musicdata.cz.

Použití souborů cookie

Veškeré informace a nastavení cookies naleznete zde.

Další služby, které používáme na našich webových stránkách

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost MusicData následující služby:

Google Analytics, Google AdWords – provozováno společností Google LLC, sídlo 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti MusicData vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google. MusicData dále používá Seznam Sklik – provozováno společností Seznam, a.s., sídlo Radlická 3294/10 Praha 5.

Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů vzít tento souhlas kdykoliv zpět
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností MusicData či v případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na společnost MusicData jakýmikoli prostředky, včetně e-mailové adresy info@musicdata.cz.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 24.5.2018.

Otázka k objednávke

Vyplňte nižšie uvedené údaje a kliknite na „Odoslať otázku“. Budeme Vás v čo najkratšom čase kontaktovať. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Údaje, ktoré ste vyplnil(a) v tomto formulári budú využité len pre vybavenie Vášho dotazu. Informácie o nakladaní s osobnými údajmi nájdete tu.

Otázka k objednávke

Pred odoslaním otázky je nutné vyplniť všetky povinné polia formulára označené hviezdičkou .

Otázka k objednávke

Zadaná e-mailová adresa nezodpovedá štandardnému formátu. Príkladom validnej adresy je info@musicdata.sk.

Opravte zadanú adresu na správny formát a odošlite vyplnené údaje kliknutím na tlačidlo „Odoslať otázku“.

Otázka k objednávke

Neočakávaná chyba. Skúste to o chvíľu.

Otázka k objednávke

Váš dotaz bol úspešne odoslaný.

S odpoveďou Vás budeme kontaktovať na uvedený e-mail alebo telefónne číslo.

Rýchle prihlásenie

Formulár prihlasenie

Nevyplnil ste všetky povinné polia. Uistite sa, že pole „prihlasovacie meno“ a „heslo“ nie sú prázdne.

Zobraziť zľavové kupóny

Pre zobrazenie Vašich zľavových kupónov sa musíte prihlásiť alebo registrovať. Po prihlásení nájdete zľavové kupóny na produkty a značky ihneď na použitie vo svojej zákazníckej sekcii.

Zobraziť vernostné body

Pre zobrazenie Vašich vernostných bodov sa musíte prihlásiť alebo registrovať. Vernostné body získavate za každý nákup (v prípade, že ste prihlásený) a kedykoľvek ich môžete zameniť za širokú škálu produktov z našej ponuky.

Vyberte si spôsob kúpy produktu

Tento produkt si môžete kúpiť za peniaze alebo za vernostné body. Ak si zvolíte druhú variantu, musíte sa najskôr prihlásiť.

Vyberte si spôsob kúpy produktu

Tento produkt si môžete kúpiť za peniaze alebo za vernostné body. Ak si zvolíte druhú variantu, bude Vám strhnutých bodov.

Vyberte si spôsob kúpy produktu

Tento produkt je možné kúpiť za peniaze alebo za vernostné body. K zakúpeniu za body Vám chýba bodov.

Obľúbené produkty

Do zoznamu obľúbených produktov môžete pridávať iba ako prihlásený.

Obľúbené produkty

Produkt bol pridaný do zoznamu.

Porovnanie produktov

Produkt bol pridaný do zoznamu.

Prihlásenie k odberu noviniek

Novinky zo sveta hudby pravidelne na Váš e-mail.

Robíme toho viac Môžete si ešte viac rozšíriť obzor. Nebojte sa, nebude toho toľko.
Prihlásenie k odberu noviniek

Aby sme Vám mohli novinky zasielať, zaškrtnite pole „Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení

Prihlásenie k odberu noviniek

Zadaná e-mailová adresa nezodpovedá štandardnému formátu. Príkladom validnej adresy je info@musicdata.sk.

Opravte zadanú adresu na správny formát a odošlite ju kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť odber“.

Prihlásenie k odberu noviniek

Pre dokončenie odberu noviniek musíme overiť Vašu e-mailovú adresu. Pre úspešné dokončenie kliknite na odkaz v e-maile, ktorý sme Vám práve poslali.

Prihlásenie k odberu noviniek

Neočakávaná chyba. Skúste to o chvíľu.

Odhlásenie odberu noviniek

Ak si prajete odhlásiť odber noviniek, odošlite žiadosť kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť“.

Odhlásenie odberu noviniek

Zadaná e-mailová adresa nezodpovedá štandardnému formátu. Príkladom validnej adresy je ifo@musicdata.sk.

Opravte zadanú adresu na správny formát a odošlite ju kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť odber“.

Odhlásenie odberu noviniek

Pre dokončenie odhlásenia z odberu noviniek musíme overiť Vašu e-mailovú adresu. Pre úspešné dokončenie kliknite na odkaz v e-maile, ktorý sme Vám práve poslali.

Odhlásenie odberu noviniek

Neočakávaná chyba. Skúste to o chvíľu.

Zľavový kupón

Vybraný zľavový kupón sa Vám automaticky načíta v košíku.

  Hodnotenie produktu

  Pre hodnotenie produktu sa musíte najskôr prihlásiť.

  Hodnotenie produktu

  Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané. Ďakujeme za neho.

  Hodnotenie produktu

  Neočakávaná chyba. Skúste to o chvíľu.