Prepněte s námi na leto. Viac informácií.

 • Registrácia

Reklamácia tovaru

Správny postup pri reklamácii tovaru

Zákazníkom sa snažíme poskytovať najlepšie služby. Akákoľvek reklamácia je pre zákazníka vec nepríjemná a snažíme sa ju vyriešiť čo najrýchlejšie.

V prípade, že sa pri tovare vyskytla závada a je v záručnej lehote a budete si priať reklamáciu uplatniť priamo u náš, môžete tak urobiť dvoma možnými spôsobmi:

 • Reklamáciu môžete osobne vykonať v našej predajni v Trenčíne.
 • V prípade, že sa rozhodnete uplatniť svoju reklamáciu preostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo pošty, prosíme o zaslanie tovaru na nasledovnú adresu.
  • MusicData s.r.o.
  • Pod Sokolice 6575
  • 911 01 Trenčín

Tovar neposielajte na dobierku, takáto zásielka bude odmietnutá. Spoločne s tovarom doložte doklad preukazujúci kúpu tovaru (faktúra) a REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

Ako postupovať, keď je prijatý tovar poškodený

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím dôkladne skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia nepreberajte. Ak je tovar poškodený napriek tomu, že obal bol neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu alebo našu spoločnosť, v zásvislosti na spôsobe zvolenej prepravy.

 • Slovenská pošta: oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty.
 • GLS: oznámte do 2 pracovných dní na tel.: 18 585.

Lehota na vybavenie reklamácie

V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30 dňovej lehote. Tovar vám môže byť opravené, vymenené, môžu byť vrátené peniaze či môže byť reklamácia neuznaná. Vrátenie peňazí poštovou poukážkou žiaľ nie je možné.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, snažíme sa reklamáciu vybaviť v čo najkrašom čase.

Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť zo servisu Vám budú uhradené, pokiaľ doložíte výšku nákladov (scan dokladu za poštovné, prepravný list a pod.) Preplatiť je možné len náklady v primeranej výške k povahe tovaru. Napr. náklady na poštovné, nie za taxi službu.

Záruka

Zo zákona je spotrebiteľ oprávnený uplatniť si právo za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, berie sa to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Kupujúci spotrebiteľ má nárok na 2-ročnú záručnú lehotu na nákup tovaru (pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak), avšak kupujúci, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti má nárok iba na 1-ročnú záručnú lehotu na nákup tovaru. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Je dobré vedieť

 • Záručná lehota plynie od prevzatia tovaru.
 • Do záručnej lehoty sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.
 • Na darčeky, ktoré sú poskytované zdarma, nie je možné uplatniť žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar splňuje podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.
 • Životnosť výrobku vymedzuje dobu, počas ktorej je garantovaná bezchybnosť výrobku a jeho funkčnosť. Po uvedenej dobe životnosti môže dôjsť k takému opotrebovaniu výrobku, ktoré znemožňujú jeho ďalšie používanie. To ale nie je dôvod na reklamáciu tovaru.
 • Sú položky, ktoré síce majú záruku 24 mesiacov, ale z povahy súčiastky je po uplynutí min. životnosti uplatnenie záručnej vady posúdené ako neoprávnené. Jedná sa najmä o mechanicky namáhané časti výrobku, ktoré majú min. životnosť iba 6 mesiacov (hlavne nadmerne používané prívodné káble a konektory...) tieto časti sú predurčené k spotrebnej hodnote, ktorá však musí minimálne určených 6 mesiacov vydržať. Jedná sa o časti výrobku, ktoré sa nadmerným zaťažovaním zničia. Ak sú tieto súčasti technikom posúdené a ak je zistené, že sa nejedná o vadu výroby, ale o skutočné opotrebovanie, je po uplynutí lehoty min. životnosti uplatnenie záručnej vady posúdené ako neoprávnené a prípadná reklamácia bude zamietnutá.
 • Pokiaľ je zariadenie mimo lehoty stanovenej zárukou alebo bude zariadenie opravené nad rámec záruky, pripravíme Vám cenovú kalkuláciu.
 • Pokiaľ z Vašej strany bude oprava zamietnutá, bude Vám účtovaný manipulačný poplatok za spracovanie zákazky.