• Registrácia

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost MusicData s.r.o., se sídlem Štefánikova 131/61, 612 00 Brno, IČ:26227142, DIČ: CZ26227142, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38292 (dále jen „MusicData“) klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Společnost MusicData zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti MusicData (https://imusicdata.cz/, https://imusicdata.sk/, https://dealerzone.musicdata.cz/, https://www.musicdata.cz/) jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti MusicData dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejně).

Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení, bude MusicData za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, (v určitých případech na základě oprávněného zájmu správce) poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy (případně jména a příjmení pokud bude návštěvníkem poskytnuto). Obsah newsletteru a další obchodní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které MusicData zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru. Souhlas je udělen na dobu 10 let. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Osobní údaje návštěvníka MusicData začne zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro zasílání obchodních sdělení, při registraci nebo objednávce zasílání obchodního sdělení své údaje a následně dokončí proces kliknutím na odkaz zaslaný na dotyčnou e-mailovou adresu. Nebude-li tímto způsobem přihlášení k odběru obchodních sdělení dokončeno, údaje zadané návštěvníkem do formuláře zadané údaje budou za účelem zasílání obchodních sdělení zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu (souhlas je zcela dobrovolný). Odhlásit se lze přímo kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu. Skrze formulář dostupný . Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese info@musicdata.cz, zavolat nám na telefonní číslo +420 566 521 371 nebo písemně či osobně doručit na adresu: MusicData s.r.o., U Tržiště 2246, 594 01, Velké Meziříčí.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Společnost SmartSelling a.s., která nám pomáhá s rozesíláním elektronické pošty, dále společnost ZONER software, a.s., která je dodavatelem e-shopového řešení, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost MusicData nevyužívá.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem v e-shopu

V případě nákupu zboží v na https://imusicdata.cz/, https://imusicdata.sk/, https://dealerzone.musicdata.cz/ bude společnost MusicData zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží, pokud se liší od adresy fakturační.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost MusicData provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

Společnost MusicData bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Tyto údaje jsou zpracovávány společností MusicData. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost MusicData osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mail a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci. Osobní údaje můžou zpracovávat i společnosti ZONER software, a.s., která je dodavatelem e-shopového řešení, STORMWARE s.r.o., ve které vedeme účetnictví a BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod Česká republika, která zajišťuje splátkový prodej.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním dotazů, poptávek, podnětů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů, zaslání kalkulací a vyřízení požadavků adresovaných společnosti MusicData bude společnost MusicData zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost MusicData zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti MusicData). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti MusicData dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost MusicData nebyla schopna dotaz, poptávku či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky, elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy či reklamačního formuláře a v papírové podobě při doručení na adresu společnosti MusicData uplatněna reklamace výrobku, bude společnost MusicData zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti MusicData, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost MusicData osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti MusicData reklamaci vyřídit, případně splnit požadavky dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost MusicData. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost MusicData oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost MusicData takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od produktu, který je reklamován, případně, jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti MusicData prostřednictvím e-mailové adresy info@musicdata.cz.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Cookie soubory používá společnost MusicData pro zlepšení uživatelského zážitku webových stránek, vyhodnocování návštěvnosti a optimalizaci marketingu. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče.

Další služby, které používáme na našich webových stránkách

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost MusicData následující služby:

Google Analytics, Google AdWords – provozováno společností Google LLC, sídlo 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti MusicData vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google. MusicData dále používá Seznam Sklik – provozováno společností Seznam, a.s., sídlo Radlická 3294/10 Praha 5.

Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů vzít tento souhlas kdykoliv zpět
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností MusicData či v případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na společnost MusicData jakýmikoli prostředky, včetně e-mailové adresy info@musicdata.cz.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 2.4.2018.